Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 35 

 

Kundförfrågan inom den svenska småbarnspedagogiken hösten 2022

 

Svenska nämnden för fostran och utbildning 07.12.2022 § 35  

1263/12.07.00/2022  

 

 

Beredare Vik. utbildningsplanerare Emmi Pekuri, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kundförfrågan inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken genomfördes som en elektronisk enkät på kommunens webbplats 3.10-16.10.2022. Efter det förlängdes ännu svarstiden med en vecka och tog slut 23.10.2022. Förfrågan gällde både den kommunala och den privata småbarnspedagogiken samt den öppna verksamheten inom småbarnspedagogiken.

Förfrågan utfördes tillsammans med den finskspråkiga småbarnspedagogiken och kunde besvaras både på svenska och finska för båda språkgruppernas del.

Det totala antalet svar på kundförfrågan var 983. Av dessa svar var 214 svar riktade till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, varav 172 svar till den kommunala och 42 svar till den privata småbarnspedagogiken. Skalan som användes i förfrågan var i regel 0-5.

I förfrågan ställdes frågor om bland annat servicesedeln, servicehandledning, information om hur avgifterna ställs, starten i småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen, stödet inom småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen, delaktighet i verksamheten, informationsgången och allmän respons om belåtenheten med de småbarnspedagogiska tjänsterna.

De vårdnadshavarna som svarade på enkäten var i allmänhet nöjda med småbarnspedagogiken. Medeltalet för det allmänna vitsordet för den svenskspråkiga småbarnpedagogiken var 4,3. Det som vårdnadshavarna nämnde som positivt var personalen, verksamheten och samarbetet.

Bifogat en sammanfattning av resultaten från kundförfrågan inom den svenska småbarnspedagogiken.

 

Föredragande   Bildningsdirektör Ikonen Eeva-Kaisa

 

Beslutsförslag Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar anteckna resultaten av kundbelåtenhetsförfrågan inom svenska småbarnspedagogiken 2022 för kännedom.

 

 

Behandling 

 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom