Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 07.12.2022 klo 17:00 - 18:56 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
34   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
35 Kundförfrågan inom den svenska småbarnspedagogiken hösten 2022
36   Redovisning av resultat från enkäter med vårdnadshavare och elever år 2021-2022
37   Avveckling av spanskan som tillvalsspråk i Winellska skolan för nya elever i årskurs 7 från och med hösten 2023
38 Pågående projekt med extern finansiering inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i Kyrkslätt
39   Godkännande av nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium för läsåret 2023-2024
40   Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Basilier Linda ordförande
Ekberg-Kontula Petra ledamot
Hagelstam Magnus ledamot
Oittinen Paula ledamot
Saloranta-Eriksson Outi ledamot
Petersen Sören ersättare
Fleming Johanna ersättare
Gustafsson Noel repr. för ungdomsfullm.
Ikonen Eeva-Kaisa bildningsdirektör, föredragande
Sarvimäki-Paananen Liisa protokollförare
Koskela Tomi förvaltningssekreterare

Nähtävilläolo
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats 13.12.2022