Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 37


 

 

Avveckling av spanskan som tillvalsspråk i Winellska skolan för nya elever i årskurs 7 från och med hösten 2023

 

Svenska nämnden för fostran och utbildning 07.12.2022 § 37  

1567/12.00.01/2019  

 

 

Beredare t.f. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning Katri Vepsä,

                 vik. utbildningsplanerare, Maria Viitasalo fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt har spanska språket erbjudits som B2-läroämne i Winellska skolan för elever i åk 7-9 från och med läsåret 2013-2014. Då spanskan för drygt 10 år sedan infördes minskade elevantalet rejält i de andra främmande språken och specifikt franskan har drabbats av få studerande. Detta har i sin tur resulterat i att man under åren har startat franska grupper med ett elevantal mellan 3-13 elever.

                      

Valbara ämnet B2-spanska har undervisats i årskurserna 7, 8 och 9 för totalt 6 årsveckotimmar per elev. Elevantalet har legat mellan 15-25 deltagare per årskurs och sammanlagt omkring 50-60 elever per läsår.

 

Rekryteringen av en fastanställd, svenskspråkig behörig spanskalärare till Winellska skolan har visat sig vara mycket utmanande under åren och det att undervisningen år efter år sköts av en obehörig person är varken fördelaktigt för eleverna eller arbetsgivaren.

 

Slopandet av spanskan minskar elevernas valmöjligheter i B2-språk men stärker samtidigt deltagarantalet i de andra främmande språken. Eftersom Winellska skolan fortfarande erbjuder franska och tyska som B2-språk, uppfattas språkutbudet därav som tillräckligt för alla intresserade av ett nytt språk. De elever som redan påbörjat undervisningen i spanska under läsåret 2022-2023 fortsätter sina språkstudier till grundskolans slut. Detta gäller sålunda under läsåret 2023-2024 elever i årskurs 8. och 9. och läsåret 2024-2025 elever i årskurs 9. Avvecklingen av tillvalsspanskan vid Winellska skolan kan dock ha eventuella konsekvenser för Kyrkslätts gymnasiums språkutbud i framtiden.

 

Spanska har också erbjudits för elever i åk 5 och åk 6 i form av klubbverksamhet. Intresset har varit rätt stabilt med ca 20-25 deltagare per årskurs och totalt omkring 40-50 elever. Då spanskan inte framöver längre erbjuds som B2-språk för eleverna i åk 7-9 avvecklas också klubbtimmarna i spanska för eleverna i åk 5 och 6 p.g.a. brist på behörig lärare.

 

 

Föredragande   Bildningsdirektör Ikonen Eeva-Kaisa

 

Beslutsförslag Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar enligt förslaget.

 

 

Behandling Föredragande korrigerade beslutsförslaget under mötet:

 

 Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar att avveckla spanskan som tillvalsspråk i Winellska skolan för nya elever i årskurs 7 från och med hösten 2023.

 

 Ordförande Linda Basilier föreslog följande anvisning:

 

 Om det vid rekryteringen av nya lärare framkommer möjligheten att anställa en behörig lärare i spanska vill svenska nämnden för fostran och utbildning att ärendet tas upp till ny behandling i nämnden.

 

 Basiliers förslag till anvisning understöddes av ledamöterna Petra Kontula, Johanna Fleming, Paula Oittinen och Outi Saloranta-Eriksson.

 

 Nämnden godkände anvisningen enhälligt.

 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt det korrigerade beslutsförslaget.

Dessutom gav Svenska nämnden för fostran och utbildning följande anvisning:

Om det vid rekryteringen av nya lärare framkommer möjligheten att anställa en behörig lärare i spanska vill Svenska nämnden för fostran och utbildning att ärendet tas upp till ny behandling i nämnden.

 

För kännedom Winellska skolan, Kyrkslätts gymnasium