Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 39


 

 

Godkännande av nybörjarplatserna i Kyrkslätts gymnasium för läsåret 2023-2024

 

Svenska nämnden för fostran och utbildning 07.12.2022 § 39  

1277/12.01.00/2022  

 

 

Beredare T.f. direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning Katri Vepsä, rektor för Kyrkslätts gymnasium Mikael Eriksson och läropliktskoordinator Virpi Tapola

 

Nybörjarplatser, antal förstahandssökanden och lägsta godkända medeltal tidigare läsår

 

Gymnasieutbildningens popularitet är i Kyrkslätt på en hög nivå i nationella bedömningar. Av eleverna i Kyrkslätts gymnasium hösten 2022, bor 59% i Kyrkslätt. I den gemensamma ansökan våren 2022 sökte 590 unga till utbildning. Av dessa sökte 67 % till gymnasieutbildning, 32 % till yrkesinriktad utbildning och 1 % till folkhögskolornas utbildning för läropliktiga. I hela landet söker i genomsnitt 55 % av åldersgruppen till gymnasieutbildning och 45 % till yrkesinriktad utbildning.

 

Läsåret 2022-2023 hade Kyrkslätts gymnasium 72 nybörjarplatser av vilka andelen nybörjarplatser på företagarlinjen var 24. I den gemensamma ansökan våren 2022 hade allmänna linjen 45 förstahandssökanden och totalt 328 sökanden. Företagarlinjen hade 9 förstahandssökanden och totalt 114 sökanden. Antalet studieplatser per sökande var 6,83 till allmänna linjen och 4,75 till företagarlinjen. Antalet sökande ökar sannolikt från föregående år.

 

I den gemensamma antagningen år 2022 var det lägsta godkända medeltalet 7,50 till allmänna linjen och 7,00 till företagarlinjen. I den gemensamma antagningen år 2021 var det lägsta godkända medeltalet 7,00.

 

 Nybörjarplatser läsåret 2023-2024

 

För tillfället finns det sammanlagt 113 elever i årskurs 9 i Winellska skolan. I fortsättningen är det fortsättningsvis viktigt att bevara möjligheten för så många unga Kyrkslättsbor som möjligt att studera gymnasiestudier.

 

Andra stadiets läroplikt verkar ha ökat gymnasieutbildningens popularitet lite i hela landet. Detta gäller särskilt huvudstadsregionen.

 

I undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen (838/2021) fastställs att utbildningsanordnaren ska bedöma att sökandena behärskar undervisningsspråket tillräckligt väl och sökandenas övriga förutsättningar att klara gymnasiestudierna.

 

För tillfället finns det inte behov att öka antalet nybörjarplatser i Kyrkslätts gymnasium med tanke på utrymmeskapaciteten i gymnasiets tillfälliga lokaler.

 

 Lägsta godkända medeltal

 

För att säkerställa förutsättningarna för framgång i gymnasiestudierna är det viktigt att behålla den gemensamma antagningens lägsta medeltalsgräns för läsämnena eller för läroämnen som betonas i grundskolans utgångsbetyg vid 7,0. Till den allmänna linjen i gymnasiet utgörs valkriteriet av medeltalet för läsämnena och för företagarlinjen av medeltalet för läroämnen som betonas. I undervisnings- och kulturministeriets förordning 838/2021 regleras om urvalskriterierna och betoningen av dem i antagning av studerande. Enligt förordningen kan man då medeltalet för läsämnena beräknas beakta vitsorden i de läroämnen som betonas i undervisningen så som utbildningsanordnaren beslutar. Således grundar sig gränsen för det lägsta medeltalet inte enbart på läsämnen, utan också på eventuella läroämnen som betonas.

 

Gymnasieutbildningens kostnader och nybörjarplatsernas kostnadseffekter

 

Finansieringen av gymnasieutbildningen grundar sig på en statsandel som baserar sig på ett pris per enhet och på kommunernas självfinansieringsandel. Enhetspriset på den statsandel som Kyrkslätts kommun erhåller är 6821 €/studerande år 2022. I kommunens budget 2022 är enhetspriset för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen 8 676 €/studerande.

 

 

Föredragande   Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen

 

Beslutsförslag Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutar

1 Kyrkslätts gymnasiums maximala antal nybörjarplatser läsåret 2023-2024 fastställs till 72, varav företagarlinjens andel av nybörjarplatserna är 24.

2 Förutsättningen för att komma in i gymnasiet är fortsättningsvis medeltalet 7,0 för läsämnen eller för läroämnen som betonas.

3 Gymnasiernas rektorer har rätt att genom behovsprövat ansökningsförfarande besluta om godkännande av sökande som flyttar till Kyrkslätt och byter läroanstalt till extra platser under läsåret.

 

 

Behandling 

 

Beslut Svenska nämnden för fostran och utbildning beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom