Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 15.06.2023/Pykälä 71


Kaavoituskatsaus 2023
Kaavoituskatsaus 2023_RU

 

 

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2022-2023

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 15.06.2023 § 71  

472/10.00.00/2023 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

sijainen kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

 

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

1
hyväksyä kaavoituskatsauksen

2
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kunnantalon palvelupisteessä ja kirjastoissa.

 

Käsittely Lautakunta päätti yksimielisesti valtuuttaa esittelijän tekemään teknisiä korjauksia aineistoon.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti:

1
hyväksyä kaavoituskatsauksen

2
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kunnantalon palvelupisteessä ja kirjastoissa.

3.
valtuuttaa esittelijän tekemään teknisiä korjauksia aineistoon

 

Tiedoksi

 

Selostus Perustelut

 

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 7 mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

 

Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita. Katsauksessa on myös tietoa liikennehankkeista.

 

Lautakunnan evästys (ytl 16.6.2022, § 65)

 

Käsitellessään kaavoituskatsausta 2021-2022 yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti evästää katsauksen laatimista seuraavasti: lautakunta evästää tulevia kaavoituskatsauksia mahdollisuuksien mukaan tehtävän siten, että niissä esitetään hankkeen päätöksentekovaihe ja eteneminen lyhyesti ja ytimekkäästi. Katsauksien pitäisi pysyä sekä lyhyinä että riittävän informatiivisina, kuitenkin rasittamatta kunnan resursseja liikaa.

 

Nyt käsittelyssä olevasta katsauksesta ilmenee vireillä olevien kaavahankkeiden suunnitteluvaiheet vuonna 2022 sekä arvio hankkeen etenemisestä vuonna 2023. Siitä pidemmälle ei ole perusteltua arvioida hankkeen etenemistä. Tämä siksi, etteivät hankkeet pääsääntöisesti etene esimerkiksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmien tavoiteaikataulujen mukaisesti. Edellisen lisäksi katsausta on täydennetty kaavahankkeen suunnitteluprosessin kaaviolla.

 

Asiakirjat 
Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2022-2023

 

 

Päätöshistoria