Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 24 

 

Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotus koskien Kirkkonummen kunnan kunnanvaltuuston päätöstä hyväksyä Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (kh, kv)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.02.2023 § 24  

661/10.02.02/2019 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteen mukaisen Kirkkonummen kunnan vastauksen Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotukseen.

 

Käsittely 

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi 

 

Selostus Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt oikaisukehotuksen (1.12.2022), joka koskee kunnanvaltuuston päätöstä 24.10.2022 (77 §) hyväksyä Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava. Kehotus koskee osayleiskaavan kahta kaavamerkintää ja niiden määräyksiä (AO-1/nro ja AO-2/nro). Kyseiset kaavamerkinnät ja -määräykset ilmenevät liitteenä olevan Kirkkonummen kunnan vastauksen sivuilta 11 ja 12.

 

Osayleiskaava toteuttaa Kirkkonummen kunnan tahtotilaa mahdollistaa ympärivuotinen asuminen Humaljärven ranta-alueella kuten lainvoimaisessa Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavassa, joka on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2015.

 

Kunnan vastauksessa on selvitetty Volsintien varrella sijaitsevien oikaisukehotuksen alaisten alueiden (AO-1/nro) kaavamääräyksen perusteita. Kirkkonummen kunta pitää alueiden maankäyttöä ja kaamääräyksiä lainmukaisina.

 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa mahdollistetaan ranta-alueelle (AO-2/nro) enimmillään kymmenen ympärivuotista asuinrakennusta niin, että kukin maanomistaja saa toteuttaa tilallaan enimmillään yhden ympärivuotisen asuinrakennuksen. Mikäli tilalla on yhtä enemmän Kirkkonummen yleiskaavan 2020 mukaisia laskennallisia rakennuspaikkoja, voidaan ne toteuttaa loma-asuntoina. Kirkkonummen kunnan näkemys on, ettei rakentamisen määrää voida tulkita maakunnallisesti merkittäväksi. Lisäksi Kirkkonummen kunta on tullut kaavamääräyksen osalta vastaan Uudenmaan ELY-keskuksen näkemystä rajoittamalla ympärivuotisen asumisen määrää kaavaehdotuksesta. Kunta pitää kaavamerinnän määräyksiä lainmukaisina.

 

Edellä kuvatun mukaisesti Kirkkonummen kunta pidättää kunnanvaltuuston 24.10.2022 (77 §) päätöksen voimassa sekä katsoo, että Uudenmaan ELY-keskuksen oikasukehotus on aiheeton.

 

 

 Asiakirjat:

-          Kirkkonummen kunnan vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotukseen (1.12.2022) koskien kunnanvaltuuston päätöstä hyväksyä Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava

-          Kunnan vastine ELY-keskuksen lausuntoon kaavan valmisteluaineistosta (ytl 19.11.2015, 78 §)

-          Muistio kunnan ja ELY-keskuksen kokouksesta 13.2.2020

-          Linkki kunnanvaltuuston 24.10.2022 (77 §) hyväksymispäätökseen (sis. vastineen ELY-keskuksen lausuntoon kaavaehdotuksesta): http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221238-4

 

 

Päätöshistoria