Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 352 

 

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitus (3.7.2023), joka koskee kunnanvaltuuston 19.6.2023 (§ 47) päätöstä Masalan osayleiskaavan asia- ja kirjoitusvirheen korjaamista

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 352  

1643/10.02.02/2019 

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, kunnanlakimies Taija Rönnberg

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 

 Kunnanhallitus päättää

1.
antaa Kirkkonummen kunnan vastauksen Helsingin hallinto-oikeudelle Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitukseen (3.7.2023) tämän asian liitteen mukaisena.

2.
tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Käsittely Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen olivat paikalla tämän pykälän aikana.

 

 Jäsen Antti Kilappa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

Selostus Kunnanvaltuuston 6.3.2023 (§ 13) hyväksymästä Masalan osayleiskaavasta (hanke 33000) tehtiin kuusi valitusta. Yksi valittajista oli Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue.

 

 Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 (§ 47) Masalan osayleiskaavaan liittyvän asiavirheen korjauksen (HL 8 luku, 50 §) sekä muutamat kirjoitusvirheet (HL 8 luku, § 51). Samassa yhteydessä osayleiskaavalle annettiin uusi piirustusnumero 3486 ja se päivitettiin päivämäärälle 12.6.2023. Kunnanvaltuuston päätös ei muuttanut osayleiskaavan sisältöä kuin ainoastaan yhdellä uudella rakennuspaikalla eikä päätös koskenut Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen tekemää valitusta (3.7.2023) muilta osin kuin että kaavakartalle annettiin uusi päivämäärä ja uusi piirustusnumero.

 

 Kirkkonummen kunnan hallintosäännön (tullut voimaan 1.1.2023) 7. luvun 43 §:n (kunnanhallituksen yleiset tehtävät ja toimivalta) 20. kohdan mukaan Kirkkonummen kunnan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu antaa lausunto/vastaus kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, ettei kunnanvaltuuston päätöstä pidä kumota.

 

 

Valitus

 Valituksessa edellytetään, että kunnanvaltuuston päätökset 14.3.2023 ja 19.6.2023 kumotaan Suvimäen ja Majvikin asumiseen osoitettujen aluevarausten A, AP ja AO osalta sekä myös niihin liittyvien liikennejärjestelyjen osalta. Todettakoon, että valittaja mitä todennäköisimmin tarkoittaa kunnanvaltuuston 6.3.2023 tekemää päätöstä (§ 13), koska 14.3.2023 kunnanvaltuustolla ei ollut kokousta.

 Valituksessa edellytetään huomioon otettavaksi sekä Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitus (18.4.2023) että tämä käsittelyssä oleva valitus (3.7.2023) arvioitaessa Masalan osayleiskaavan (piir.nro 3486) lainmukaisuutta.

 

 Todettakoon, että Kirkkonummen kunnanhallitus on antanut 28.8.2023 (§ 261) vastaukset Masalan osayleiskaavasta tehtyihin valituksiin mukaan luettuna ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitus (18.4.2023).

 

 Kirkkonummen kunta on saanut lisäaikaa tämän käsittelyssä olevan valituksen (3.7.2023) vastauksen toimittamiseen Helsingin hallinto-oikeudelle 10.11.2023 saakka.

 

 

Yhteenveto

 Kirkkonummen kunta katsoo, että se on menetellyt Masalan osayleiskaavan hyväksymiskäsittelyä koskevassa päätöksenteossaan lainmukaisesti. Näin ollen kunnan näkemyksen mukaan perusteita ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitukselle (3.7.2023) ei ole.

 

Liitteet

-          Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitus (3.7.2023)

-          Kirkkonummen kunnan vastaus Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitukseen (3.7.2023)

-          kunnanvaltuuston päätös 6.3.2023 (§ 13), linkki: http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20231376-4

-          kunnanvaltuuston päätös 19.6.2023 (§ 47), linkki: http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20231460-4

-          kunnanhallituksen päätös 28.8.2023 (§ 261), linkki: http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20231491-9

-          ote Kirkkonummen suunnittelukokouksen muistiosta 2/2023 (koskee Masalan osayleiskaavan käsittelyä)

 

 

Päätöshistoria