Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 303 

 

Päätös Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutos (hankenro 10 310) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti

 

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 303  

88/10.02.03/2019  

 

 

Valmistelija Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja kunnan vastaus kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen

Kunnanvaltuusto hyväksyi Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutoksen (piir. 3462) kokouksessaan 16.5.2022 (§ 41). Kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu antaa lausunto/vastaus kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevaan valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo, ettei kunnanvaltuuston päätöstä pidä kumota. Kunnanhallitus päätti 29.8.2022 (§ 277) kunnan vastauksesta tehtyyn valitukseen ja se on toimitettu Helsingin hallinto-oikeudelle.

Asemakaavan muutoksen osittainen voimaantulo

Maankäyttö- ja rakennuslain § 201 mukaisesti kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulevan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Valitus asemakaavan muutoksesta kohdistui mm. seuraaviin maankäytön asiakohtiin:

-          Munkinmäentien ajoneuvoliikenteen liittymä- ja risteysjärjestelyt koskien korttelia 202 sekä korttelin 203 tontteja 3, 4 ja 5

-          muutettavan korttelin 202 tontin 4 supistaminen Munkinmäentien risteysjärjestelyjen takia

-          muutettavan korttelin 202 tontin 4 laajentaminen Kvarnbyån suuntaan sekä maakaasuputken alueelle.

 

Kunnan vastaus asemakaavan muutoksesta tehtyyn valitukseen (kh 29.8.2022, § 277) on luettavissa seuraavasta linkistä:

-          https://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221208-3

 

Todettakoon, ettei valitus koskenut Purokummuntien katualuetta eikä siihen rajoittuvan korttelin 203 tontin 1 maankäyttöä. Näin ollen Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutos on mahdollista panna voimaan lukuun ottamatta niitä alueita, joita valitus koskee. Liitekartasta ilmenee asemakaavan muutoksen alue, joka on mahdollista panna voimaan.

Asemakaavan muutoksen paneminen osittain voimaan edistää vireillä olevan Länsiväylän ja Purokummuntien risteyksen tiesuunnitelman etenemisen. Kunnan tavoitteena on saada tiesuunnitelma hyväksyttyä siten, että risteysalueen rakentaminen käynnistyisi vuonna 2023.

Liite: 

-          Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutos MRL 201 §:n mukaisesti voimaan lukuun ottamatta korttelia 202 (KTY, K), korttelin tontteja3, 4 ja 5 (KL ja LH) sekä Munkinmäentien katualuetta ja lähivirkistysaluetta (VL)

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1.
määrätä MRL 201 §:n mukaisesti Munkinmäen korttelien 202 ja 203 asemakaavan muutoksen tulevan voimaan siten, että voimaan tulo koskee Purokummuntien katualuetta sekä korttelin 203 tonttia 1.

2.
tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

3.
toimittaa tiedon päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneelle taholle.

 

 

Käsittely

Tämä pykälä käsiteltiin ennen esityslistan § 302.

 

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, varajäsen Marko Kari oli läsnä pykälän aikana. Puheenjohtajana toimi I varapuheenjohtaja Piia Aallonharja.

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.