Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 64 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2020: esteettömän luontoreitin rakentaminen Linlon saareen

 

Kunnanvaltuusto 29.06.2020 § 59 

 

 

 

Valtuutettu Irja Bergholm jätti kunnanvaltuuston kokouksessa seuraavan aloitteen:

 

"Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen ja sen ylläpitämiseen. Esteetön luontoreitti antaa mahdollisuuden luontoliikuntaan toimintakykyyn katsomatta.

 

Kirkkonummen kunta on hankkinut Linlon saaren kuntalaisten virkistyspaikaksi.

 

Saareen rakennetaan kunnan toimesta parhaillaan siltaa esteetöntä liikkumista ajatellen. Esteettömyys loppuu valitettavasti välittömästi sillan yli päästyä.

 

Linloon saari ei kokonaisuudessaan ole Natura-aluetta.

 

Ehdotan että kunta alkaisi suunnitella Linlon saareen luontoreittiä, joka soveltuisi myös liikuntarajoitteisille. Esteettömän luontoreitin rakentamisessa voisi alkuvaiheessa olla kysymys noin 1 -2 km reitistä, johon luonnollisesti kuuluisi mm esteetön grillipaikka ja käymälä.

 

Irja Bergholm Vasemmisto/Vänstern"

 

Aloitteen kannattivat seuraavat valtuutetut: Markus Myllyniemi, Antti Kilappa, Anna Kylmänen, Johanna Fleming, Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho ja Krista Petäjäjärvi.

 

 

  

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

Kunnanhallitus 27.06.2022 § 233 

 

 

 

Valmistelija nuoriso- ja liikuntapäällikkö Päivi Sorvari, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Kirkkonummen kunnalle 36 000 euroa avustusta Linlon saaren kehittämiseen vuodelle 2021. Avustuksen käytölle myönnettiin koronapandemiasta johtuvista tavaratoimitusten viivästyksistä jatkoaikaa kesäkuuhun 2022 saakka.

 

Saadun avustuksen tavoitteena on edistää Linlon saaren virkistyskäyttöä sekä minimoida haitallisia luontovaikutuksia mm. selkeyttämällä polkuverkostoa merkitsemällä nykyisiä polkuja, uusimalla opasteita ja laatimalla alueesta kartta. Lisäksi tarkoituksena on parantaa esteettömän sillan jälkeen alkavaa polkua pohjoiselle grillikatokselle (173 metriä) sekä kehittää pohjoisen grillikatoksen aluetta uudistamalla mm. olemassa olevaa grillikatosta, ulkogrillipaikkaa sekä uusia wc:t.

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet

 

Saadun avustuksen turvin kehittämistoimenpiteet Linlossa on aloitettu keväällä 2021 ja jatkuvat kesään 2022 saakka. Linlon pienvenesataman paikoitusalueelle on merkitty kaksi liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuvaa autopaikkaa. Sillalta pohjoiselle grillikatokselle vievää polkua on parannettu siten, että erityisen tuen tarpeessa olevat henkilöt voivat liikkua polulla avustettaen tai jopa itsenäisesti apuvälineitä käyttäen. Polun parantaminen ei takaa kuitenkaan täysin esteetöntä reittiä. Jos Linlooseen rakennettaisiin täysin esteetön reitti, se vaatisi erilliset esteettömän reitin hankesuunnitelmat sekä huomattavasti enemmän määrärahaa kuin mitä tällä hetkellä on käytettävissä.

 

Pohjoisen grillikatoksen alueen kehittämistoimenpiteissä on myös huomioitu esteettömyys. Alueella jo aiemmin olevalle grillikatokselle on rakennettu ramppi sekä uusittu portaita. Alueelle on rakennettu esteetön wc ja uusittu tavallinen wc. Ulkona olevaa grillialuetta on tasoitettu ja sinne on hankittu esteettömiä pöytä-penkki -ryhmiä. Lisäksi kesän 2022 aikana alueelle rakennetaan vielä esteetön grilli.

 

Suunnitelluilla kehittämistoimenpiteillä on lisätty Linlon alueen saavutettavuutta erityisesti erityisen tuen tarpeessa oleville kuntalaisille. Linlon kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisen testaamisessa on käytetty apuna kokemusasiantuntijaa ja hänen käyttämiään apuvälineitä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen 7/2020 ja esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

 

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

 

 

 

Kunnanvaltuusto 05.09.2022 § 64  

769/10.03.01.02/2020  

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen 7/2020 ja esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

 

 

Käsittely

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Minna Hakapää on jättänyt seuraavan palautusehdotuksen:

Valtuustoaloite palautetaan, jonka aikana selvitetään toteuttamis kustannukset noin kilometrin mittaiseen esteettömän reitin toteuttamiseen.

 

Palautusehdotusta kannattivat: Hans Hedberg, Johanna Fleming, Noora Piili, Martin Honkanen, Martin Valtonen, Anna Aintila, Katja Ylisiurua, Tony Björk, Josephine Frimodig, Antti Salonen, Ulf Kjerin, Anna Sahiluoma, Ari Harinen, Tero Suominen, Patrik Lundell, Sini Felipe, Kim Liljequist, Kari Virtanen, Henri Annila, Markus Myllyniemi, Jani Ekman, Leena Virkki, Tuovi Ronkainen ja Antti Kilappa.

 

Palautusehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että siitä on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti että asiasta äänestetään niin, että ne jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Minna Hakapään palautusehdotusta äänestävät Ei.

 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

 

Äänestyksessä annettiin 13 JAA ääntä ja 38 EI ääntä. Asian palautusehdotus sai enemmän ääniä joten asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

 

Valtuutettu Katja Ylisiurua on keskustelun aikana  jättänyt seuraavan evästysehdotuksen:

 

Vammais- ja vanhusneuvosto tulisi ottaa mukaan esteettömän reitin suunnitteluun.

 

Evästysehdotusta kannattivat: Johanna Fleming, Sini Felipe, Martin Valtonen, Kari Virtanen, Henri Annila, Martin Honkanen, Tuovi Ronkainen, Leena Virkki, Ulf Kjerin, Tony Björk ja Minna Hakapää.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa evästysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti evästyksen, että vammais- ja vanhusneuvosto tulisi ottaa mukaan esteettömän reitin suunnitteluun.