Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 62


OAS_Masalanportti_II
PDB_Masabyporten_II

 

 

Masalanportti II asemakaava (hanke 34103), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.05.2023 § 62  

419/10.02.03/2023 

 

 

Valmistelija kaavoitusarkkitehti Leena Kankaanpää

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

 

 hyväksyä Masalanportti II asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 62 § ja 63 §).

 

Käsittely 

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan

 

Tiedoksi

 

Selostus Taustaa

 Masalanportti II asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään

 Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2023-2027. Kaava käynnistetään omana työnä kaavoitusohjelman mukaisesti.

 

 Kaava-alue

 Masalanportti II asemakaava-alue sijaitsee Masalan keskustan tuntumassa ja käsittää sen pääsisääntuloväylän alueita.

 Kaava-alue sijoittuu Kehä III:n ja ja Sundsbergintien risteysalueelle ja se on rajattu tiesuunnitelman mukaisesti, kattamaan alueelle suunitellun eritasoliittymän tarvitsemat aluevaraukset. 

 Suunnittelualue käsittää Suomen valtion, Kirkkonummen kunnan ja yksityisessä omistuksessa olevia yleisen tien-, katu-, lähivirkistys-, suojaviher-, vesi- sekä luonnonsuojelualueita. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 10,4 ha.

 

 Tavoitteet ja suunnittelun tarve

 Maankäyttötavoitteena on mahdollistaa Kehä III:n tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet, jotta aluetta koskeva tiesuunnitelma: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Masalan ja Majvikin kohdalla, Kirkkonummi liikennejärjestelyineen olisi hyväksyttävissä. Eritasoliittymän toteutuessa alueen kehitysmahdollisuudet parantuvat sekä asumisen, että palveluiden osalta ja ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuus nousee uudelle tasolle. Asemakaavassa turvataan myös eritasoliittymän läheisyydessä sijaitsevien suojaviher- ja luonnonsuojelualueiden säilyminen.

 

 Kaavaprosessi ja alustava aikataulu

 Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava

 rajaus ja aikataulu, joita tarkennetaan tarpeen mukaan suunnitteluprosessin edetessä. Kaavaehdotus laaditaan syksyllä 2023 ja kaava on tavoitteena hyväksyä vuoden 2024

 

 Osallistuminen, osalliset ja yhteistyö on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

 

 Liitteet:

-          Masalanportti II asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Päätöshistoria