<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Nuorisovaltuuston määrärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2024]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Nuorisovaltuuston vuoden 2023 toimintakertomus]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Nuorisopalvelut - Kohdeavustukset 2024 (2/2024)]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Nuorisopalveluiden erillinen kohdeavustus 2024 nuorten ohjatun iltatoiminnan mahdollistamiseksi]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustus 2024]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2023 nuorisomäärärahojen avustustilitysten hyväksyminen]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2024, toimintasopimusavustus, käyttöselvitys 2023 ja avustus 2024, Kirkkonummen Musiikkiyhdistys ry]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.8.2024 alkaen]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / GWP-koulukeskuksen nimikilpailu]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta]]><![CDATA[Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 23.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Ilmoitusasioita tiedoksi]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Oikaisuvaatimus kunnossapitopäällikön lupapäätöksestä]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Oikaisuvaatimus kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätökseen 8.3.2024 § 10 Vahingonkorvaushakemus - Aura-auto rikkoi tontin muurin ja pellin lumien siirrossa 1.2.2024 osoitteessa Harakankellonkuja 2]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Veikkolan korttelin 206 tonttien 8 ja 9 osien myynti]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2024 osavuosikatsaus, tilanne 30.4]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Vapaapalokuntakiinteistöjen korjausavustukset 2024]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Ehdotus kaavoitusohjelmaksi 2025-2026 (kh)]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Kylmälän osayleiskaavan tilannekatsaus (hanke 41000)]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta]]><![CDATA[Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.05.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Kirkkonummen datakeskuksen YVA-selostuksesta]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Ympäristönsuojelun ilmoitusasioita tiedoksi]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Suunnittelutarveratkaisu 22-80-POI ja oikaisuvaatimus 24-4-OIK / Evitskog]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen 24-33-POI / Myllykylä]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Poikkeaminen 24-32-POI / Lapinkylä]]><![CDATA[Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.05.2024 / Poikkeaminen 24-31-POI / Dåvits]]>