Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 38


 

 

Porkkalan lukion aloituspaikkojen hyväksyminen lukuvuodeksi 2023-2024

 

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.11.2022 § 38  

1277/12.01.00/2022  

 

 

Valmistelija vs. suomenkielisten opetuspalvelujen johtaja Astrid Kauber, Porkkalan lukion rehtori Matti Autero ja oppivelvollisuuskoordinaattori Virpi Tapola

 

Aloituspaikat, ensisijaisten hakijoiden määrä ja alin hyväksytty keskiarvo aiempina lukuvuosina

 

Lukiokoulutuksen suosio on Kirkkonummella kansallisesti arvioiden korkea. Kevään 2022 yhteishaussa opiskelupaikkaa haki 590 nuorta. Näistä 67 % haki lukioon ja 32 % ammatilliseen koulutuksen ja 1 % kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettuun koulutukseen. Keskimäärin koko maassa lukiokoulutukseen hakee 55 % ja ammatilliseen koulutukseen 45 % ikäryhmästä.

 

Lukuvuonna 2022-2023 Porkkalan lukion aloituspaikkoja oli 180. Kevään 2022 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 168 ja kaikkia hakijoita 822. Yhtä opiskelupaikkaa kohden oli 4,89 hakijaa. Ensisijaisista hakijoista 118 (70 %) oli kirkkonummelaisia nuoria ja kaikista hakijoista 286 (35 %). Hakijamäärät ovat kasvaneet, sillä kevään 2021 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli 138 ja kaikkia hakijoita 648. Tällöin yhtä opiskelupaikkaa kohden oli 3,6 hakijaa.

 

Vuoden 2022 yhteisvalinnassa alin hyväksytty keskiarvo oli yleislinjalle 7,67 ja tulevaisuuslinjalle 7,33. Vastaavasti vuoden 2021 yhteisvalinnassa alin hyväksytty keskiarvo oli 7,46 ja vuonna 2020 7,58.

Lukuvuoden 2022-2023 opiskelijoiden kotikuntajakauma esitetään taulukossa 1.

 

Taulukko 1. Porkkalan lukion opiskelijoiden kotikuntajakauma lukuvuonna 2022-2023

 

Vuositaso

Kotikunta Kirkkonummi

Muu kotikunta

 

  1. vuosi

119 (60 %)

60 (40 %)

Espoo 32 (53 %)

Siuntio 24 (40 %)

Muut 4 (7 %)

  1. vuosi

117 (68 %)

54 (32 %)

Espoo 41 (76 %)

Siuntio 9 (17 %)

Muut 4 (7%)

  1. vuosi

109 (70 %)

47 (30 %)

Espoo 33 (70 %)

Siuntio 12 (26 %)

Muut 2 (4 %)

 

Lukuvuoden 2023-2024 aloituspaikat

 

Tällä hetkellä 9. -luokkalaisia on Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa yhteensä 488 oppilasta. Jatkossa on tärkeää edelleen säilyttää mahdollisimman monen kirkkonummelaisen nuoren mahdollisuus opiskella lukio-opintoja.

 

Toisen asteen oppivelvollisuus näyttää lisänneen jonkin verran lukiokoulutuksen suosiota koko maassa. Tämä painottuu pääkaupunkiseudulle. Vieraskielisten lasten ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy todennäköisesti myös Porkkalan lukion hakijamäärissä tulevaisuudessa, mutta ei vielä merkittävästi lukuvuonna 2023-2024. Tällöin harkinnanvaraisten hakijoiden määrä kasvaa hetkellisesti. Jatkossa on tärkeää varmistua siitä, että harkinnanvaraisin hakumenettelyin voidaan arvioida kattavasti näiden hakijoiden edellytyksiä suorittaa lukio-opintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (838/2021) säädetään koulutuksen järjestäjän vastuusta arvioida hakijan opetuskielen hallinta ja muut edellytykset suoriutua lukio-opinnoista.

Tällä hetkellä ei ole tarvetta nostaa Porkkalan lukion aloituspaikkamäärää, sillä alin hyväksytty keskiarvo ei ole noussut merkittävästi ja etenkin tulevaisuuslinjan matalampi keskiarvoraja on mahdollistanut lukio-opiskelun monelle kirkkonummelaiselle nuorelle. Vuoden 2022 yhteishaussa kirkkonummelaisten ensisijaisten hakijoiden osuutta voidaan pitää korkeana, sillä on nähtävissä, että Pohjois-Kirkkonummen alueella asuvat nuoret hakeutuvat jatko-opintoihin joko pääkaupunkiseudulle tai Vihdin suuntaan.

 

Alin hyväksytty keskiarvo

 

Lukio-opinnoissa menestymisen edellytysten turvaamiseksi on tärkeää säilyttää yhteisvalinnan pistevalinnan alin peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden tai painotettujen aineiden keskiarvoraja 7,3. Lukion yleislinjalle valinnan perusteena on lukuaineiden keskiarvo ja tulevaisuuslinjalle painotettujen aineiden keskiarvo.  Valintaperusteista ja niiden painottamisesta opiskelijavalinnassa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 838/2021. Asetuksen mukaan voidaan lukuaineiden keskiarvoa laskettaessa ottaa huomioon painotettujen oppiaineiden arvosanat koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Näin ollen alin keskiarvoraja ei perustu yksinomaan lukuaineisiin vaan myös mahdollisiin painotettuihin aineisiin.

 

Lukiokoulutuksen kustannukset ja aloituspaikkojen kustannusvaikutukset

 

Lukiokoulutuksen rahoitus perustuu kunnille maksettavaan yksikköhintaperusteiseen valtionosuusrahoitukseen ja kuntien omarahoitusosuuteen. Kirkkonummen kunnan saama valtionosuusrahoituksen yksikköhinta on 6821 € / opiskelija vuonna 2022. Kunnan vuoden 2022 talousarviossa suomenkielisen lukiokoulutuksen yksikköhinta on 6285 € / opiskelija.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

 

Päätösehdotus Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että

1 Porkkalan lukion lukuvuoden 2023-2024 aloituspaikkojen enimmäismääräksi vahvistetaan 180, joista tulevaisuuslinjan aloituspaikkojen osuus on 30.

2 Lukion pääsyn edellytyksenä säilytetään alin lukuaineiden tai painotettujen aineiden keskiarvo 7,3.

3 Lukion rehtorilla on oikeus harkinnanvaraisin hakumenettelyin päättää Kirkkonummelle muuttavien ja oppilaitosta vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylipaikoille lukuvuoden aikana.

 

 

Käsittely

 

 

Päätös Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi