DynastyDynasty - Kokousasiathttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Övriga ärendenÖvriga ärendenhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-22.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Vård- och omsorgsnämnden för kännedomVård- och omsorgsnämnden för kännedomhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-21.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Ändringar i vård- och omsorgssektorns tjänsteinnehavares befogenheter 19.9.2019Ändringar i vård- och omsorgssektorns tjänsteinnehavares befogenheter 19.9.2019http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-20.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Situationen gällande beredning av social- och hälsovårdsreformenSituationen gällande beredning av social- och hälsovårdsreformenhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-19.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Upphandling av effektiverat serviceboende för de äldreUpphandling av effektiverat serviceboende för de äldrehttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-18.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Svar på fullmäktigemotion nr. 9/2019 om förebyggande av lunginflammation med hjälp av vaccinationsprSvar på fullmäktigemotion nr. 9/2019 om förebyggande av lunginflammation med hjälp av vaccinationsprhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-17.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Motion vid kommunfullmäktiges sammanträde 15.12.2018 § 112 om slopande av hälsocentralavgifterna i KMotion vid kommunfullmäktiges sammanträde 15.12.2018 § 112 om slopande av hälsocentralavgifterna i Khttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-16.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Svar på fullmäktigemotion 5/2019 för främjande av gratis preventivmedel för under 25-åringarSvar på fullmäktigemotion 5/2019 för främjande av gratis preventivmedel för under 25-åringarhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-15.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Vård- och omsorgsnämnden i Kyrkslätts redogörelse över genomförandet av tillgången till vård inom prVård- och omsorgsnämnden i Kyrkslätts redogörelse över genomförandet av tillgången till vård inom prhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-14.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Anvisningar för transporttjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen fr.o.m. 1.1.2020Anvisningar för transporttjänster enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen fr.o.m. 1.1.2020http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-13.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Vård- och omsorgsnämndens förslag till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2022Vård- och omsorgsnämndens förslag till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2021-2022http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-12.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Vård- och omsorgsnämndens delårsöversikt 2019Vård- och omsorgsnämndens delårsöversikt 2019http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-11.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Vård- och omsorgsnämndens bemötande till utvärderingsberättelsen år 2018Vård- och omsorgsnämndens bemötande till utvärderingsberättelsen år 2018http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-10.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Medelstora kommuners social- och hälsovårdskostnader år 2018Medelstora kommuners social- och hälsovårdskostnader år 2018http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-9.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgssektionen för perioden 2019-2021Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgssektionen för perioden 2019-2021http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-8.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Val av vård- och omsorgsnämndens representant i Kyrkslätts kommuns äldreråd och handikappråd för perVal av vård- och omsorgsnämndens representant i Kyrkslätts kommuns äldreråd och handikappråd för perhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-7.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Vård- och omsorgsnämndens uppgifter och befogenheter under mandatperioden 2019 - 2021Vård- och omsorgsnämndens uppgifter och befogenheter under mandatperioden 2019 - 2021http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-6.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Framläggande av vård- och omsorgsnämndens beslut och justering av sammanträdesprotokoll under mandatFramläggande av vård- och omsorgsnämndens beslut och justering av sammanträdesprotokoll under mandathttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-5.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Närvaro- och yttranderätt vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden under mandatperioden 2019-2021Närvaro- och yttranderätt vid vård- och omsorgsnämndens sammanträden under mandatperioden 2019-2021http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-4.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Tystnadsplikt och jäv i offentligt förtroendeuppdragTystnadsplikt och jäv i offentligt förtroendeuppdraghttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-3.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Justering av protokollet och val av protokolljusterareJustering av protokollet och val av protokolljusterarehttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-2.HTMVård- och omsorgsnämnden 19.09.2019 / Sammanträdets laglighet och beslutförhetSammanträdets laglighet och beslutförhethttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019193-1.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Muut asiatMuut asiathttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-22.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Tiedoksiannot perusturvalautakunnalleTiedoksiannot perusturvalautakunnallehttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-21.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Muutokset perusturvapalveluiden viranhaltijoiden toimivaltaan 19.9.2019Muutokset perusturvapalveluiden viranhaltijoiden toimivaltaan 19.9.2019http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-20.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelutilanneSosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelutilannehttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-19.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hankintaIkäihmisten tehostetun palveluasumisen hankintahttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-18.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 9/2019 keuhkokuumeen ehkäisystä rokotusohjelman avulla (kunnanvaltVastaus valtuustoaloitteeseen nro 9/2019 keuhkokuumeen ehkäisystä rokotusohjelman avulla (kunnanvalthttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-17.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 § 112 tehty aloite terveyskeskusmaksuista luopumisesta KirkkKunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 § 112 tehty aloite terveyskeskusmaksuista luopumisesta Kirkkhttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-16.HTMPerusturvalautakunta 19.09.2019 / Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2019 Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksiVastaus valtuustoaloitteeseen 5/2019 Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämiseksihttp://kirkkonummi.oncloudos.com:80/kokous/2019123-15.HTM