Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 49 

 

Rajanotkontien asemakaava (hanke 11101), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.04.2023 § 49  

201/10.02.03/2023 

 

 

Valmistelija kaavoitusarkkitehti Leena Kankaanpää

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

sijainen kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa

 

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

hyväksyä Rajanotkontien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 62 § ja 63 §).

 

Käsittely Käsittelyn aikana Sanni Jäppinen teki seuraavan evästyksen jatkosuunnitteluun:

 

 Palvelukorttelin sisäpihan avaaminen tai mahdollinen yhdistäminen ympäristöön niin, että pihasta/puistosta pääsee nauttimaan myös naapuristo. Selvitetään yleisen puiston mahdollisuutta ja puistokokonaisuutta.

 

 Matti Kaurila, Ronja Karkinen, Hannu Valtanen, Pekka Jäppinen, Antti Salonen, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig, Jenny Snellman ja Kim Liljequist kannattivat ehdotusta.

 

 Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

 

 Kaavoitusarkkitehti Leena Kankaanpää poistui pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.42.

 

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti pitää tauon pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.42.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti ja evästi seuraavasti:

Palvelukorttelin sisäpihan avaaminen tai mahdollinen yhdistäminen ympäristöön niin, että pihasta/puistosta pääsee nauttimaan myös naapuristo. Selvitetään yleisen puiston mahdollisuutta ja puistokokonaisuutta.

 

Tiedoksi

 

Selostus Taustaa

 Rajanotkontien asemakaava sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan vuosille 2023-2027. Maanomistaja on tehnyt aloitteen kaavan muuttamisesta ja kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2023 hyväksynyt kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

 

 Kaava-alueen sijainti

 Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, liikekeskuksen pohjoispuolella. Kaava-alueen rajaus koskee ikäihmisten palvelutalokorttelia. Suunnittelualue muodostuu Rajanotkonpolun, Piippolanpolun ja Rajapolun rajaamalle korttelialueelle. Alue on kooltaan noin 1,1 ha. Maa-alue jakautuu Kirkkonummen kunnalle ja Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:lle. Kunta omistaa kiinteistöt 257-416-19-11 ja 257-416-19-6, jotka se on vuokrannut Kirkkonummen palvelukeskussäätiölle. Kirkkonummen vuokra-asunnot OY omistaa kiinteistön 257-416-8-5.

 

 Tavoitteet ja suunnittelun tarve

 Maankäyttötavoitteena on vahvistaa kuntakeskuksen ja liikealueen kehittymistä ja parantaa ikäihmisten monipuolisia asumismahdollisuuksia lähellä palveluita. Alueelle on mahdollista sijoittua arviolta n. 80 uutta asukasta.

 Alueella sijaitsee palvelutalo ikäihmisille, joka on tarkoitus säilyttää ja turvata sen toimintamahdollisuudet. Palvelutalo on ns. tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaavoitustyön aikana selvitetään palvelutalon laajentamisen edellytyksiä ja suunnitellaan uusi lisärakennusosa. Palvelukeskuskorttelin länsipuoliset yksikerroksiset asuinrivitalorakennukset puretaan. Purettavien asuinrakennusten tilalle on tarkoitus sijoittaa asuinkerrostalorakentamista. Uuden asumisen soveltuvuus ikäihmisten, erityisesti muistisairaiden, tarpeisiin otetaan suunnittelussa huomioon. Tavoitteena on mahdollistaa vanhusten ns. välimuotoisen asumisratkaisun sijoittuminen alueelle.

 

 Kaavaprosessi ja alustava aikataulu

 Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava rajaus ja aikataulu, joita tarkennetaan tarpeen mukaan suunnitteluprosessin edetessä. Kaavaehdotus laaditaan syksyllä 2023 ja kaava on tavoitteena hyväksyä vuoden 2024 alussa.

 Ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee olla allekirjoitettu maankäyttösopimus kunnan ja niiden maanomistajien kesken, jotka saavat asemakaavasta kiinteistöilleen merkittävää arvonnousua.

 

 Osallistuminen, osalliset ja yhteistyö on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

 

 Liitteet:

-          Rajanotkontien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

 

Päätöshistoria