Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 25.08.2022/Pykälä 92 

 

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2021-2022

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.06.2022 § 65 

 

 

 

Valmistelija kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Perustelut

 

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

 

Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita.

 

Asiakirjat:

Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2021-2022

 

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

1
hyväksyä kaavoituskatsauksen

2
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa.

 

 

Käsittely

Kaavoituskatsausliite ei avautunut sähköisesti jäsenille, joten puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi pöydällejättöehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

 

Tiedoksi 

 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.08.2022 § 92  

776/10.00.00/2022  

 

Kaavoituskatsaukseen on tehty teknisiä tarkastuksia yhdyskuntatekniikan lautakunnan kesäkuussa käsittelyssä olleeseen katsaukseen.

 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

1
hyväksyä kaavoituskatsauksen

2
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa.

 

 

Käsittely Keskustelun aikana Kim Liljequist antoi seuraavan evästysehdotuksen: Lautakunta evästää tulevia kaavoituskatsauksia mahdollisuuksien mukaan tehtävän siten, että niissä esitetään hankkeen päätöksentekovaihe ja eteneminen lyhyesti ja ytimekkäästi. Katsauksien pitäisi pysyä sekä lyhyinä että riittävän informatiivisina, kuitenkin rasittamatta kunnan resursseja liikaa.

 

Matti Kaurila kannatti Liljequistin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että Liljequistin evästysehdotusta oli kannatettu, mutta koska lautakunta ei kannattanut sitä yksimielisesti, ehdotuksesta pitää äänestää.

 

Puheenjohtaja ehdotti seuraavan äänestysjärjestyksen: JAA = pohjaehdotus, EI = Kim Liljequistin muutosehdotus. Lautakunta hyväksyi äänestysjärjestyksen.

 

Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin

4 JAA-ääntä (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen, Ronja Karkinen ja Antti Salonen)

7 EI-ääntä (Saara Brax, Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Aleksander Polkko, Jenny Snellman ja Matti Kaurila)

0 TYHJÄ

0 POISSA

 

Puheenjohtaja totesi, että koska äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä, evästysehdotus lisätään päätökseen.

 

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti

1
hyväksyä kaavoituskatsauksen

2
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa

3
evästää viranhaltijoita seuraavasti: Lautakunta evästää tulevia kaavoituskatsauksia mahdollisuuksien mukaan tehtävän siten, että niissä esitetään hankkeen päätöksentekovaihe ja eteneminen lyhyesti ja ytimekkäästi. Katsauksien pitäisi pysyä sekä lyhyinä että riittävän informatiivisina, kuitenkin rasittamatta kunnan resursseja liikaa.

 

Tiedoksi