Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kunnan hallinnassa olevien rahastojen ja testamenttivarojen käyttö vuonna 2021

 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 246  

670/02.07.02/2021  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Rahastojen ja testamenttilahjoitusten pääomat per 31.12.2020

 

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto 2 869 155,28 euroa

Kirkkonummen kunnan juhlavuoden rahasto 36 372,23 euroa

Maja ja Alfons Strömstenin rahasto 48 227, 11 euroa

Loja Saarisen lahjoitus Bobäckin kansakoululle 14 576,19 euroa

Brita Blombergin testamentti 77 630,97 euroa

Hanna Salinin testamentti 26 441,73 euroa

Elis Eklundin testamentti 56 818, 09 euroa

Familjen Adlercreutz stipendiefund 19 581,00 euroa

 

Vuonna 2020 jaettavissa olevat varat

 

Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston osalta esitettiin kunnanhallituksessa valmistelupyyntö, että pitäisi löytää taiteilija-apurahoille muu rahoituskanava. Kunnanvaltuusto on 9.10.2017 § 52 hyväksynyt rahaston säännöt, jossa todetaan, että rahaston edellisen vuoden peruspääoman tuotosta käytetään enintään 30 % taitelija-apurahan myöntämiseen vakinaisesti Kirkkonummella asuville

ammattitaiteilijoille tai ammattitaidon saavuttaneille taiteellista työtä

tekeville henkilöille. Apurahaa voidaan myöntää myös lahjakkaille taiteen

harrastajille tai taidetta opiskeleville kirkkonummelaisille. Rahaston 6 §:n mukaan kunnanhallitus vahvistaa taiteija-apurahan myöntämisperusteet. Päätöksen avustusten jakamisesta tekee sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.

 

Kunnanhallitus linjaa valmistelupyynnön mukaisesti, että taiteilija-apurahalle osoitetaan muu rahoituslähde, ja esityksenä on, että kulttuuritoimi varaa tarkoitukseen määrärahan annetun talousarviomäärärahojensa puitteissa. Wahlbergin rahaston korkotuotto oli viime vuonna 4571,12 euroa, joka esitetään jaettavaksi tukena kunnassa kirjoilla oleville opiskelijoille rahaston sääntöjen mukaisin perustein.

 

Asia voidaan esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, mikäli rahaston sääntöä halutaan muuttaa pysyvästi.

 

Kirkkonummen kunnan juhlavuoden rahastosta ei jaeta apurahoja vuonna 2021.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää,

1
että valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston peruspääoman tuottoja ei käytetä taiteilija-apurahojen myöntämiseen vuonna 2021 vaan kulttuuritoimi antaa mahdollisen avustuksen määrärahojensa puitteissa tähän tarkoitukseen 

2
että C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston peruspääoman tuotto 4 571,12 euroa vuodelta 2020 jaetaan opiskelija-avustuksina rahaston sääntöjen mukaisesti

3
merkitä selvityksen muilta osin tiedokseen. 

 

 

Käsittely

 Käytiin keskustelu, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnalle annettuihin  testamentteihin liittyvät linjanvedot tulee ottaa hallituksen listalle ja tarkempaan käsittelyyn kolmen kuukauden aikana.  Tämä evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös Kunnahallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Evästettiin, että kunnalle annettuihin testamentteihin liittyvät linjanvedot tulee ottaa hallituksen listalle ja tarkempaan käsittelyyn kolmen kuukauden aikana.

 

Tiedoksi 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa