Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://kirkkonummi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 03.03.2021/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Liikuntapaikkojen hoitoluokitus

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 03.03.2021 § 16  

1132/12.04.00/2020  

 

 

Valmistelija Nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja,

 Vapaa-aikasihteeri Risto Rossi,

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita. Kunnan ylläpitämiä liikuntapaikkoja on yhteensä 85. Alueiden hoito ja ylläpito tapahtuu yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalveluiden toimesta. Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa ohjaa liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus -asiakirja. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kunnan hallintosäännön 61 §:n  mukaisesti liikuntapaikkojen hoitoluokituksesta ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin.

 

Liikuntalautakunta on 9.2.2017 hyväksynyt voimassa olevan liikuntapaikkojen hoitoluokituksen. Hoitoluokitus -asiakirjassa kuvataan eri liikuntapaikkaryhmien hoitotoimenpiteet eri vuodenaikoina sekä ylläpidon taso pääosin kolmessa eri luokassa. Asiakirja on laadittu tilaajan ja tuottajan yhteistyönä. Kunkin liikuntapaikkaryhmän hoidon tavoitteissa kuvataan lyhyesti luokittain, mihin ylläpidolla pyritään.

 

Keskeisenä tavoitteena kaikissa ryhmissä on liikunta- ja virkistysalueiden turvallisuus.

 

Voimassa oleva tilaaja-tuottajasopimus liikunta- ja virkistysalueiden hoidon osalta allekirjoitettiin 31.1.2018. Tilaaja-tuottajasopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa vuoden irtisanomisajalla. Sopimushinta sovitaan vuosittain. Sopimushinta sisältää henkilöstömenot, ostopalveluiden kustannukset, materiaalikustannukset, tarvikkeet, työvälineet, työkoneet, työautot, työasu, koulutuksen, työnjohdon sekä hallinnolliset kustannukset.

 

Tilaajan ja tuottajan edustajat  kokoontuvat sopimuksen mukaisesti kuukausittain käsittelemään suoritteiden ja hoidon tason toteutumista, asiakkaiden reklamaatioita ja muita sopimukseen liittyviä asioita.

 

Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapitoon oli käytettävissä vuonna 2020 yhteensä 930 000 euroa. Tähän summaan sisältyi n. 200 000 euron määräraha liikuntapaikkojen vuosikorjauksiin ja pieniin liikuntahankkeisiin.  Liikunnan pieniin käyttötalouden hankkeisiin käytettiin vuonna 2020 yhteensä n. 230 000 euroa. Toteutettavia pieniä liikuntahankkeita olivat mm.  Kartanonrannan lähiliikuntapaikan alustan uusiminen, Linlon ulkoilualueen pysäköintialueen laajennus, Meikon ulkoilualueen pysäköintialueen laajennus, Meikon ulkoilureittien kunnostus,  Meikon kierroksen reittimerkkien uusiminen, sekä Veikkolan yleisurheilukentän moukari/kiekkohäkin uusiminen.

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta evästi 3.6.2020, että liikuntapaikkojen kunnossa- ja ylläpidon määrärahoja tarkastellaan vasta sen jälkeen, kun palveluverkko selviää. Lähtökohtana se, että liikuntapaikat tulee olla paremmassa kunnossa tulevaisuudessa kuin nyt. Pitää myös tarkastella, että kunnossa- ja ylläpito tuotetaan tulevaisuutena omana (liikuntatoimi) tai ulkoistettuna toimintona. Myös järjestöjen kanssa tulee etsiä mahdollisuuksia huolehtia tilojen ylläpidosta palvelusopimuksin. Nykyinen tilaaja-tuottajamalli ei ole toimiva ja liikuntatilat on todella huonossa kunnossa.

 

Kunnanvaltuusto päätti 29.6.2020 § 51 Kirkkonummen kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteet v. 2020, yhtenä toimenpiteenä, että vähennetään liikuntapaikkojen ylläpito/vuosikorjausmäärärahoja 100 000 euroa vuonna 2020. Vuoden 2021 talousarvioon sisältyy lisäksi 50 000 euron vähennys ko. määrärahoihin.

 

Säästöt vaikuttavat liikuntapaikkojen kuntoon sekä osittain liikuntapaikkaverkkoon.

 

Kunnossapitopalveluissa on 8 vakituista aluehoitajaa, jotka suorittavat liikuntapaikkojen hoito- ja ylläpitotöitä, sekä kenttämestari, joka vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

 

Liikuntapaikkojen viheralueiden hoito on ulkoistettu. Viheralueiden hoito tapahtuu yhdyskuntatekniikan toimialan aluehoitourakoitsijoiden toimesta (Masala, Sundet, Sarvvik aluehoitourakka; kt 51 etelä aluehoitourakka ja Kirkkonummen viherhoitourakka). Liikuntapaikkojen talvikunnossapito on ulkoistettu. Talvikunnossapito tapahtuu yhdyskuntatekniikan toimialan aluehoitourakoitsijoiden toimesta (Masala, Sundet, Sarvvik aluehoitourakka; kt 51 etelä aluehoitourakka, Kirkkonummen keskustan talvihoitourakka ja Veikkolan talvihoitourakka). Ulkoliikuntapaikkojen valaistus (sähkötyöt) ovat ulkoistettu. Nurmikenttien erikoishoitotoimenpiteet (esim. pystyleikkaus, ilmastointi, hiekkakatteen levitys ja kasvien suojelu) on ulkoistettu. Sopimusurakoitsijoille on ulkoistettu myös tekonurmen huoltotyöt, sekä nurmikenttien lannoitukset. Vaativat ammattityöt on ulkoistettu (mm. kenttien ravinneanalyysit ja uimarantojen sukellukset). Haastavien ulkoilualueiden hoito (ulkoilusaarien) ylläpito (puuhuolto ja puhtaanapito) on ulkoistettu. Latukoneen siirto on ulkoistettu.

 

Vuonna 2020 liikuntapaikkojen hoidon piiriin otettiin mm. seuraavat liikuntapaikat: Kirkkolaakson liikuntapuisto, Vesitorninmäen lähiliikuntapaikka, Masalan Multigolfrata, Pähkinäpolun luontopolku.

 

Uusien liikuntapaikkojen hoito (lähiliikuntapaikat) on haastavaa ja aikaa vievää. Esim. hiekkakentät ovat helppohoitoisia verrattuna uusiin liikuntapaikkoihin, jossa on tarvetta sidottujen pintojen harjauksiin.

 

Kunnanvaltuuston 14.12.2020 hyväksymässä vuoden 2021 talousarviossa, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, vapaa-aikapalvelut, todetaan talousarviomäärärahoihin vaikuttavista toiminnallisista muutoksista. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta velvoitti tekemään selvityksen mahdollisista liikuntapaikkaverkoston supistustoimenpiteistä. Lopullinen liikuntapaikkaverkko päätetään erikseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa päivittämällä liikuntapaikkojen hoitoluokitus. Määrärahojen vähentäminen liikuntapaikkojen kunnossapidosta vaikuttaa liikuntapaikkojen saavutettavuuteen sekä niiden kuntoon.

 

Liikunta- ja ulkoilualueiden hoitoluokitus on päivitetty tilaajan ja tuottajan yhteistyönä.

 

Liikunta- ja ulkoilualueiden hoitoluokituksesta on poistettu vähäisessä käytössä olleita liikuntapaikkoja, sekä sopeutettu näin liikuntapaikkaverkostoa käytettävissä oleviin liikuntapaikkojen ylläpitomäärärahoihin.

 

Liitteenä on liikunta- ja ulkoiluaueiden hoitoluokitus ja uudet lisättävät liikuntapaikat, sekä laukkautettavat ja hoitoluokituksesta poistettavat liikuntapaikat. Hoitoluokitukseen liittyvät kartat päivitetään kuntatekniikan paikkatietojärjestelmään.

 

Nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja on asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Esittelijä vt. Sivistystoimenjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää

1
hyväksyä liitteenä olevan liikunta- ja ulkoilualueiden hoitoluokituksen.

2
lisätä liitteen mukaiset liikuntapaikat hoitoluokitukseen.

3
lakkauttaa liitteen mukaiset liikuntapaikat  ja poistaa ne hoitoluokituksesta.

 

 

Käsittely Nuoriso- ja liikuntajohtaja Seppo Savikuja oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

 Käsittelyn aikana puheenjohtaja Antti Kilappa teki seuraavan vastaesityksen: Masalan hiihtolatu nostetaan hoitoluokkaan 1.

 

 Esitystä kannattivat Anni-Mari Syväniemi, Patrik Lundell, Tero Suominen, Maj-Britt Hellström ja Tuomo Tiitinen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti muutoksella: Masalan hiihtolatu nostetaan hoitoluokkaan 1.

 

Tiedoksi Kuntalaiset 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa